Krårup og omegn

Krårup og omegn

Vi er en gruppe af lokale borgere i Krårup og omegn, der siden forsommeren 2018, har kæmpet for hurtigere bredbånd til vores område. Du har muligvis allerede haft besøg af en af os fra projektgruppen, hvor du har tilkendegivet din interesse for hurtigere bredbånd til din husstand.

 

Vi har været i kontakt med flere leverandører eks. Yousee og Fibia, hvor anbefalingen er, at vi søger Statens bredbåndspulje.

Vi har derfor i gruppen besluttet, at vi vil søge Statens Bredbåndspulje.

 

Hvad er Statens Bredbåndspulje?

Statens bredbåndspulje er rettet mod de husstande, der har de laveste forbindelser (max 10/2 Mbit/s).

Vi har kigget på området omkring Krårup og omegn og har på denne baggrund defineret et område. Vi er opmærksomme på, at der er husstande, der bor uden for dette område, men vi har af tidsmæssige årsager været nødt til at begrænse os.

 

Du kan klikke på "knappen" i menuen "Område" og se om din husstand ligger inden for området.

 

BEMÆRK! Der er husstande inden for området, der ikke er tilskudberettiget, da hastigheden her er for hurtig. Disse husstande vil derfor ikke kunne søge om tilskud gennem puljen.

Du kan på Energistyrelsens hjemmeside slå din adresse op og se hvilken hastighed du kan få klik her

 

Det er Energistyrelsen, der afgør, hvorvidt vi som område kan komme i betragtning til puljemidlerne. Jo flere vi er med, jo større er chancen for, at vi får del af midlerne - og dermed hurtigere bredbånd til vores område.

 

Hvad koster det?

For at få tilskud fra puljen, har Energistyrelsen fastlagt en egenbetaling på minimum på 4.000 kr pr. husstand. Vi har i gruppen besluttet, at vi har lagt os fast på dette beløb.

 

Ansøgningsfrist - DET HASTER!

Der er d. 31. oktober 2018 ansøgningsfrist til bredbåndspuljen. Forinden ansøgningen kræver det en fuldmagt, for at vi kan søge puljen og for at vi kan gå i forhandling med en potentiel leverandør.

 

Det er meget vigtigt vi har denne fuldmagt, så vi kan ansøge om penge til projektet.

Du kan se og printe fuldmagten ud ved at klikke på knappen i menuen. Frist for aflevering af fuldmagt - og dermed også bindende tilmelding til projektet - er d. 24. oktober 2018! Fuldmagten kan afleveres til Poul-Erik Jochumsen, Krårupvej 6 i postkassen.

 

Har du ikke mulighed for at printe ud - eller aflevere fuldmagten inden d. 24. oktober - kan du henvende dig til en fra projektgruppen og aftale nærmere.

 

Har du spørgsmål til projektet

Der kan dukke mange spørgsmål op. Har du nogen, så kontakt os i projektgruppen. Hellere en gang for meget end en gang for lidt!

 

 

 

Har du spørgsmål til bredbåndsprojekter generelt i Guldborgsund Kommune kan

Guldborgsund Kommunes bredbåndskonsulent Niels Kjærgaard kontaktes på:

Tlf: 2518 1909

Mail: NLK@guldborgsund.dk